Edictes

Exercici: 2021 Bop: 217-0 Edicte: 9376 AJUNTAMENT DE MERANGES - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 154-0 Edicte: 7221 AJUNTAMENT DE MERANGES - Aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu, mitjançant concurs oposició lliure, d'una plaça d'auxiliar administratiu (C2)
Exercici: 2021 Bop: 149-0 Edicte: 6995 AJUNTAMENT DE MERANGES - Convocatòria per a la concessió administrativa de l'ús privatiu del domini públic per a l'explotació del Bar situat a la Plaça del Corral de Meranges
Exercici: 2021 Bop: 149-0 Edicte: 6994 AJUNTAMENT DE MERANGES - Informació pública del projecte i el plec per a la concessió administrativa d'ús privatiu d'un bé de domini públic
Exercici: 2021 Bop: 87-0 Edicte: 3636 AJUNTAMENT DE MERANGES - Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 229-0 Edicte: 8730 AJUNTAMENT DE MERANGES - Aprovació Inicial del pressupost municipal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 179-0 Edicte: 6549 AJUNTAMENT DE MERANGES - Aprovació definitiva de la modificació de la taxa d'escombraries
Exercici: 2020 Bop: 162-0 Edicte: 6012 AJUNTAMENT DE MERANGES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 1/2020
Exercici: 2020 Bop: 147-0 Edicte: 5271 AJUNTAMENT DE MERANGES - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 34-0 Edicte: 1212 AJUNTAMENT DE MERANGES - Aprovació definitiva Pressupost 2020