Edictes del BOP

Exercici: 2021 Bop: 87-0 Edicte: 3636 AJUNTAMENT DE MERANGES - Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 229-0 Edicte: 8730 AJUNTAMENT DE MERANGES - Aprovació Inicial del pressupost municipal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 179-0 Edicte: 6549 AJUNTAMENT DE MERANGES - Aprovació definitiva de la modificació de la taxa d'escombraries
Exercici: 2020 Bop: 162-0 Edicte: 6012 AJUNTAMENT DE MERANGES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 1/2020
Exercici: 2020 Bop: 147-0 Edicte: 5271 AJUNTAMENT DE MERANGES - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 34-0 Edicte: 1212 AJUNTAMENT DE MERANGES - Aprovació definitiva Pressupost 2020
Exercici: 2019 Bop: 235-0 Edicte: 9688 AJUNTAMENT DE MERANGES Edicte d'exposició pública del pressupost per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 235-0 Edicte: 9687 AJUNTAMENT DE MERANGES Edicte d'exposició pública de la modificació de dues ordenances fiscals
Exercici: 2019 Bop: 191-0 Edicte: 7658 AJUNTAMENT DE MERANGES Anunci d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 78-0 Edicte: 2983 AJUNTAMENT DE MERANGES Edicte de convocatòria per a l'elecció de jutge de pau substitut